Kratka video uputstva za upotrebu: Accu-Chek Performa Nano

Kratka video uputstva za upotrebu: Accu-Chek Active

Kratka video uputstva za upotrebu: Accu-Chek Performa

Kratka video uputstva za upotrebu: Accu-Chek Softclix

Kratka video uputstva za upotrebu: Accu-Chek Multiclix

Upotreba Accu-Chek Performa Nano sistema za merenje šećera u krvi sa Softiclix lancetarom

Pogledajte video

Upotreba Accu-Chek Performa Nano sistema za merenje šećera u krvi sa Softiclix lancetarom

Accu-Chek Performa Nano merač šećera u krvi: podešavanje vremena i datuma

Pogledajte video

Accu-Chek Performa Nano merač šećera u krvi: podešavanje vremena i datuma

Upotreba Accu-Chek Active sistema za merenje šećera u krvi

Pogledajte video

Upotreba Accu-Chek Active sistema za merenje šećera u krvi

Accu-Chek Active merač šećera u krvi: Podešavanje vremena i datuma

Pogledajte video

Accu-Chek Active merač šećera u krvi: Podešavanje vremena i datuma

Upotreba Accu-Chek Performa sistema za merenje šećera u krvi

Pogledajte video

Upotreba Accu-Chek Performa sistema za merenje šećera u krvi

Accu-Chek Performa merač šećera u krvi: Podešavanje vremena i datuma

Pogledajte video

Accu-Chek Performa merač šećera u krvi: Podešavanje vremena i datuma

Upotreba vašeg Accu-Chek Softiclix lancetara

Pogledajte video

Upotreba vašeg Accu-Chek Softiclix lancetara

Upotreba vašeg Multiclix lancetara

Pogledajte video

Upotreba vašeg Multiclix lancetara

Accu-Chek sistemi za merenje šećera u krvi, lancetari, test trake i dijabetes menanadžment softver omogućavaju ljudima sa dijabetesom da žive život što kvalitetnije

Ova internet stranica sadrži informacije o proizvodima koje se odnose na širu javnost i može sadržati informacije o proizvodima koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Imajte na umu da ne preuzimamo odgovornost za pristup informacijama koje nisu u skladu sa pravno važećim procesima, regulativom, registracijom ili upotrebom u vašoj zemlji.

Accu-Chek sistemi za merenje šećera u krvi, lancetari, test trake i dijabetes menanadžment softver omogućavaju ljudima sa dijabetesom da žive život što kvalitetnije

Ova internet stranica sadrži informacije o proizvodima koje se odnose na širu javnost i može sadržati informacije o proizvodima koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Imajte na umu da ne preuzimamo odgovornost za pristup informacijama koje nisu u skladu sa pravno važećim procesima, regulativom, registracijom ili upotrebom u vašoj zemlji.